• +(0651) 21019
  • lpju@bandaacehkota.go.id
Dimintakan kepada seluruh Geuchik untuk mengecek data survey lampu pada gampong masing-masing, apabila data lampu tidak ada di dalam Aplikasi harap dilaporkan untuk dapat di proses perbaikan lampu pada Gampong anda, Terimakasih.
DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
Data Lampu Gampong Baru, Kecamatan baiturrahman
JUMLAH : 201 LAMPU
NO No.Tiang Lokasi Jenis Bola Lampu Ukuran Tiang Cabang Lampu WAY POINT LAT LONG Y-PROJ X-PROJ
1 B3-224 Jl. Abd Ujong Rimba Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 125 5,548711 95,316527 613820,3572 756640,7441
2 B3-229 Jl. Abd Ujong Rimba Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 130 5,548407 95,316423 613786,6806 756629,3476
3 B3-230 Jl. Abd Ujong Rimba Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 131 5,549703 95,316737 613930,1929 756663,5925
4 B3-231 Jl. Abd Ujong Rimba Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 132 5,550456 95,316931 614013,5813 756684,7707
5 B3-232 Jl. Abd Ujong Rimba Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 133 5,552394 95,317265 614228,1268 756720,954
6 B3-161 Jl. Abd Ujong Rimba (Taman Sari) LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 186 5,549871 95,317419 613949,0746 756739,117
7 B3-225 Jl. Abd Ujong Rimba (Taman Sari) Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 126 5,548322 95,316478 613777,301 756635,4809
8 B3-226 Jl. Abd Ujong Rimba (Taman Sari) Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 127 5,548234 95,316903 613767,7498 756682,6288
9 B3-227 Jl. Abd Ujong Rimba (Taman Sari) Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 128 5,548072 95,316825 613749,794 756674,0529
10 B3-228 Jl. Abd Ujong Rimba (Taman Sari) Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 129 5,548648 95,31707 613813,623 756700,961
11 B3-160 Jl. Abd Ujong Rimba (Taman Sari) Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 187 5,549662 95,317302 613925,9022 756726,2384
12 B3-159 Jl. Abd Ujong Rimba (Taman Sari) Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 188 5,549142 95,317156 613868,3114 756710,28
13 B3-158 Jl. Abd Ujong Rimba (Taman Sari) Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 189 5,549218 95,316761 613876,5479 756666,4627
14 B3-157 Jl. Abd Ujong Rimba (Taman Sari) Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 190 5,550297 95,316985 613996,0146 756690,8252
15 B3-155 Jl. Abd Ujong Rimba (Taman Sari) Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 192 5,550756 95,317057 614046,8249 756698,6074
16 B3-156 Jl. Abd Ujong Rimba (Taman Sari) Mercury 150 watt (cabang 2) 3 inci Inci 2 Cabang 191 5,550527 95,317244 614021,5718 756719,4348
17 B3-269 Jl. Aman Dimot Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 170 5,55419 95,3158 614426,1821 756557,7873
18 B3-173 Jl. Blang Padang Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 74 5,551755 95,314521 614156,2443 756417,0696
19 B3-185 Jl. Cemara Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 86 5,552286 95,316694 614215,931 756657,7078
20 B3-218 Jl. Cemara Mercury 150 watt 4 inci Inci 1 Cabang 119 5,551277 95,316496 614104,2196 756636,1972
21 B3-219 Jl. Cemara Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 120 5,550597 95,316312 614028,9116 756616,0959
22 B3-220 Jl. Cemara Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 121 5,550251 95,316245 613990,6047 756608,8189
23 B3-221 Jl. Cemara Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 122 5,549414 95,316031 613897,9148 756585,46
24 B3-222 Jl. Cemara Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 123 5,548962 95,315931 613847,8668 756574,571
25 B3-223 Jl. Cemara Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 124 5,548543 95,315798 613801,4554 756560,0096
26 B3-260 Jl. Chik Ditiro Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 161 5,551928 95,319625 614177,598 756982,7526
27 B3-261 Jl. Chik Ditiro Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 162 5,552363 95,319517 614225,6751 756970,5926
28 B3-262 Jl. Chik Ditiro Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 163 5,552833 95,319464 614277,6482 756964,514
29 B3-236 Jl. Chik Pante Kulu Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 137 5,55443 95,316931 614453,2241 756683,0496
30 B3-263 Jl. Chik Pante Kulu Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 164 5,554726 95,316409 614485,7439 756625,06
31 B3-264 Jl. Chik Pante Kulu Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 165 5,554947 95,315857 614509,9535 756563,7777
32 B3-265 Jl. Chik Pante Kulu Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 166 5,555211 95,315298 614538,9172 756501,7008
33 B3-266 Jl. Chik Pante Kulu Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 167 5,555398 95,31492 614559,441 756459,7204
34 B3-234 Jl. Cut Ali Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 135 5,553338 95,316413 614332,1915 756626,1046
35 B3-235 Jl. Cut Ali Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 136 5,553904 95,316679 614394,9234 756655,3444
36 B3-256 Jl. Cut Mutia Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 157 5,555836 95,317634 614609,0748 756760,3645
37 B3-257 Jl. Cut Mutia Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 158 5,555325 95,317688 614552,5664 756766,5717
38 B3-258 Jl. Cut Mutia Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 159 5,554854 95,317872 614500,5397 756787,1714
39 B3-145 Jl. Cut Mutia Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 202 5,556089 95,316924 614636,7558 756681,5548
40 B3-144 Jl. Cut Mutia Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 203 5,556199 95,316682 614648,82 756654,6826
41 B3-143 Jl. Cut Mutia Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 204 5,55655 95,317416 614687,9699 756735,8908
42 B3-140 Jl. Cut Mutia Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 207 5,557382 95,317302 614779,9644 756722,8937
43 B3-146 Jl. Cut Mutia Mercury 150 watt (cabang 2) 7 inci Inci 2 Cabang 201 5,556149 95,31741 614643,6047 756735,3995
44 B3-142 Jl. Cut Mutia Mercury 150 watt (cabang 2) 7 inci Inci 2 Cabang 205 5,556949 95,317398 614732,1033 756733,7226
45 B3-141 Jl. Cut Mutia Mercury 150 watt (cabang 2) 7 inci Inci 2 Cabang 206 5,557378 95,317466 614779,5931 756741,074
46 B3-240 Jl. Diponegoro Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 141 5,555985 95,315568 614624,6617 756531,2938
47 B3-241 Jl. Diponegoro Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 142 5,555769 95,315971 614600,9406 756576,058
48 B3-244 Jl. Diponegoro Mercury 150 watt 4 inci Inci 1 Cabang 145 5,55525 95,316705 614543,8424 756657,6432
49 B3-245 Jl. Diponegoro Mercury 150 watt 4 inci Inci 1 Cabang 146 5,554766 95,317276 614490,5455 756721,1457
50 B3-246 Jl. Diponegoro Mercury 150 watt 4 inci Inci 1 Cabang 147 5,554534 95,317592 614465,0165 756756,2734
51 B3-247 Jl. Diponegoro Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 148 5,554478 95,317909 614458,9589 756791,4357
52 B3-248 Jl. Diponegoro Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 149 5,554429 95,318228 614453,6766 756826,8167
53 B3-249 Jl. Diponegoro Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 150 5,554062 95,318622 614413,2466 756870,6489
54 B3-250 Jl. Diponegoro Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 151 5,554 95,318889 614406,5035 756900,2716
55 B3-251 Jl. Diponegoro Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 152 5,553626 95,319802 614365,5246 757001,636
56 B3-139 Jl. Habib Abdurrahman Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 208 5,556756 95,313923 614709,2435 756348,6201
57 B3-138 Jl. Habib Abdurrahman Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 209 5,556609 95,314199 614693,1007 756379,2769
58 B3-137 Jl. Habib Abdurrahman Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 210 5,556189 95,314798 614646,8961 756445,8548
59 B3-136 Jl. Habib Abdurrahman Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 211 5,556164 95,315132 614644,2752 756482,8879
60 B3-170 Jl. Imam Bonjol Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 71 5,551879 95,315779 614170,5078 756556,46
61 B3-171 Jl. Imam Bonjol Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 72 5,552039 95,31526 614187,9834 756498,8618
62 B3-172 Jl. Imam Bonjol Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 73 5,552131 95,31451 614197,8362 756415,6877
63 B3-174 Jl. Imam Bonjol Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 75 5,552272 95,313721 614213,093 756328,1694
64 B3-183 Jl. Imam Bonjol Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 84 5,551788 95,316309 614160,6703 756615,2478
65 B3-184 Jl. Imam Bonjol Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 85 5,551731 95,316545 614154,4668 756641,4321
66 1-0119 Jl. Iskandar Muda Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 744 5,54908 95,311749 5,54908 95,311749
67 1-0120 Jl. Iskandar Muda Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 745 5,549058 95,312191 5,549058 95,312191
68 1-0121 Jl. Iskandar Muda Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 746 5,549013 95,312478 5,549013 95,312478
69 1-0122 Jl. Iskandar Muda Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 747 5,548924 95,312933 5,548924 95,312933
70 1-0123 Jl. Iskandar Muda Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 748 5,5488 95,313363 5,5488 95,313363
71 1-0124 Jl. Iskandar Muda Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 749 5,548695 95,31389 5,548695 95,31389
72 1-0125 Jl. Iskandar Muda Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 750 5,548593 95,314315 5,548593 95,314315
73 1-0126 Jl. Iskandar Muda Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 751 5,548489 95,314819 5,548489 95,314819
74 1-0127 Jl. Iskandar Muda Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 752 5,548333 95,315206 5,548333 95,315206
75 1-0128 Jl. Iskandar Muda Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 753 5,548244 95,315602 5,548244 95,315602
76 1-0129 Jl. Iskandar Muda Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 754 5,548149 95,316075 5,548149 95,316075
77 1-0130 Jl. Iskandar Muda Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 755 5,548071 95,316617 5,548071 95,316617
78 B3-162 Jl. K.H. Ahmad Dahlan LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 185 5,550141 95,31739 613978,932 756735,7855
79 B3-181 Jl. K.H. Ahmad Dahlan Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 82 5,553557 95,314305 614355,5051 756392,3474
80 B3-182 Jl. K.H. Ahmad Dahlan Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 83 5,553042 95,314168 614298,4715 756377,3843
81 B3-274 Jl. K.H. Ahmad Dahlan Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 175 5,553755 95,314324 614377,418 756394,3677
82 B3-275 Jl. K.H. Ahmad Dahlan Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 176 5,554435 95,314555 614452,7463 756419,6787
83 B3-276 Jl. K.H. Ahmad Dahlan Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 177 5,55481 95,314725 614494,3062 756438,3601
84 B3-164 Jl. K.H. Ahmad Dahlan Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 183 5,552585 95,313829 614247,7669 756340,0054
85 B3-163 Jl. K.H. Ahmad Dahlan Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 184 5,553078 95,314123 614302,4347 756372,3807
86 B3-192 Jl. Kandang Xll Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 93 5,551091 95,319386 614084,8969 756956,6232
87 B3-193 Jl. Kandang Xll Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 94 5,549942 95,319322 613957,7552 756950,027
88 B3-194 Jl. Kandang Xll Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 95 5,548813 95,319178 613832,7915 756934,5543
89 B3-195 Jl. Kandang Xll Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 96 5,548385 95,319255 613785,4753 756943,2749
90 B3-196 Jl. Kandang Xll Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 97 5,54789 95,319383 613730,769 756957,6777
91 B3-270 Jl. Manggis Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 171 5,554312 95,315158 614439,4004 756486,5717
92 B3-213 Jl. Moh. Jam (Taman Adipura) Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 114 5,551136 95,319917 614090,1058 757015,4631
93 B3-214 Jl. Moh. Jam (Taman Adipura) Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 115 5,551401 95,319981 614119,4506 757022,4423
94 B3-215 Jl. Moh. Jam (Taman Adipura) Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 116 5,551575 95,319769 614138,6081 756998,8675
95 B3-186 Jl. Mohammad Jam Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 87 5,552136 95,318903 614200,2954 756902,6315
96 B3-187 Jl. Mohammad Jam Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 88 5,552335 95,318557 614222,1605 756864,1926
97 B3-216 Jl. Mohammad Jam Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 117 5,552666 95,317302 614258,2341 756724,9375
98 B3-217 Jl. Mohammad Jam Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 118 5,552773 95,316909 614269,901 756681,3287
99 B3-233 Jl. Mohammad Jam Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 134 5,552975 95,316198 614291,9397 756602,4299
100 B3-259 Jl. Mohammad Jam Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 160 5,551533 95,320138 614134,122 757039,788
101 B3-272 Jl. Mohammad Jam Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 173 5,553333 95,315308 614331,159 756503,6223
102 B3-273 Jl. Mohammad Jam Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 174 5,553347 95,314813 614332,4932 756448,7477
103 B3-188 Jl. Mohammad Jam Mercury 150 watt (cabang 2) 3 inci Inci 2 Cabang 89 5,552383 95,318248 614227,3366 756829,9203
104 3-0003 Jl. Mohammad Jam Mercury 250 watt 3 Inci 3 Cabang 958 5,552354 95,318991 5,552354 95,318991
105 B3-190 Jl. Perwira Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 91 5,551188 95,318249 614095,1343 756830,549
106 B3-191 Jl. Perwira Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 92 5,551117 95,318959 614087,5878 756909,2806
107 B3-175 Jl. Prof. A. Madjib Ibrahim I Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 76 5,552268 95,313138 614212,3979 756263,5482
108 B3-278 Jl. Prof. A. Madjib Ibrahim I Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 179 5,555887 95,313474 614612,9117 756299,2268
109 B3-279 Jl. Prof. A. Madjib Ibrahim I Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 180 5,555101 95,313483 614525,9608 756300,5645
110 B3-280 Jl. Prof. A. Madjib Ibrahim I Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 181 5,554789 95,313521 614491,4609 756304,9116
111 B3-165 Jl. Prof. A. Madjib Ibrahim I Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 182 5,55403 95,313534 614407,4987 756306,6809
112 B3-166 Jl. Prof. A. Majid Ibrahim ll Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 67 5,551428 95,314429 614120,0285 756407,0133
113 B3-168 Jl. Prof. A. Majid Ibrahim ll Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 69 5,551349 95,314693 614111,4032 756436,3108
114 B3-169 Jl. Prof. A. Majid Ibrahim ll Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 70 5,551121 95,315558 614086,5546 756532,2911
115 B3-176 Jl. Prof. A. Majid Ibrahim ll Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 77 5,551718 95,312964 614151,4763 756244,4988
116 B3-177 Jl. Prof. A. Majid Ibrahim ll Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 78 5,551634 95,313207 614142,2887 756271,4706
117 B3-178 Jl. Prof. A. Majid Ibrahim ll Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 79 5,55157 95,313434 614135,3068 756296,6603
118 B3-167 Jl. Prof. A. Majid Ibrahim ll Mercury 150 watt (cabang 2) 3 inci Inci 2 Cabang 68 5,551452 95,314177 614122,5744 756379,0697
119 B3-210 Jl. Raja Umong Mercury 150 watt (cabang 2) 3 inci Inci 2 Cabang 111 5,548081 95,318574 613751,5483 756867,9199
120 B3-211 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 112 5,547529 95,319624 613690,9362 756984,5482
121 B3-212 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 113 5,550492 95,320239 614019 757051,4348
122 1-0082 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 707 5,553278 95,320275 5,553278 95,320275
123 1-0083 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 708 5,553038 95,320288 5,553038 95,320288
124 1-0084 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 709 5,552643 95,320307 5,552643 95,320307
125 1-0085 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 710 5,552329 95,32034 5,552329 95,32034
126 1-0086 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 711 5,552001 95,320341 5,552001 95,320341
127 1-0087 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 712 5,551734 95,320405 5,551734 95,320405
128 1-0088 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 713 5,551782 95,320211 5,551782 95,320211
129 1-0089 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 714 5,552016 95,320243 5,552016 95,320243
130 1-0090 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 715 5,55231 95,320243 5,55231 95,320243
131 1-0091 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 716 5,552604 95,320216 5,552604 95,320216
132 1-0092 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 717 5,552982 95,320205 5,552982 95,320205
133 1-0093 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 718 5,553258 95,320174 5,553258 95,320174
134 2-0073 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 73 5,547315 95,319541 5,547315 95,319541
135 2-0074 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 74 5,54732 95,319316 5,54732 95,319316
136 2-0075 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 75 5,54733 95,319101 5,54733 95,319101
137 2-0076 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 76 5,54736 95,318876 5,54736 95,318876
138 2-0077 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 77 5,547416 95,318667 5,547416 95,318667
139 2-0078 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 78 5,547498 95,318475 5,547498 95,318475
140 2-0079 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 79 5,547583 95,318279 5,547583 95,318279
141 2-0080 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 80 5,547657 95,318041 5,547657 95,318041
142 2-0081 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 81 5,547731 95,317721 5,547731 95,317721
143 2-0082 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 82 5,547778 95,317516 5,547778 95,317516
144 2-0083 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 83 5,547801 95,317257 5,547801 95,317257
145 2-0084 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 84 5,547688 95,316984 5,547688 95,316984
146 2-0085 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 85 5,547442 95,316853 5,547442 95,316853
147 B3-154 Jl. Syech Muda Wali Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 193 5,552526 95,316129 614242,237 756594,976
148 B3-153 Jl. Syech Muda Wali Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 194 5,55147 95,315951 614125,3348 756575,7026
149 B3-152 Jl. Syech Muda Wali Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 195 5,550727 95,315644 614043,0038 756541,9944
150 B3-151 Jl. Syech Muda Wali Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 196 5,55033 95,315518 613999,0292 756528,1996
151 B3-150 Jl. Syech Muda Wali Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 197 5,549796 95,315403 613939,9031 756515,6833
152 B3-149 Jl. Syech Muda Wali Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 198 5,549568 95,315311 613914,6397 756505,5841
153 B3-148 Jl. Syech Muda Wali Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 199 5,549126 95,315235 613865,7084 756497,3509
154 B3-147 Jl. Syech Muda Wali Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 200 5,548622 95,315078 613809,8831 756480,166
155 1-0073 Jl. T. Daud Beureueh-Jembatan Simpang Lima Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 698 5,554458 95,320978 5,554458 95,320978
156 1-0074 Jl. T. Daud Beureueh-Jembatan Simpang Lima Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 699 5,554382 95,320954 5,554382 95,320954
157 1-0075 Jl. T. Daud Beureueh-Jembatan Simpang Lima Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 700 5,554309 95,3209 5,554309 95,3209
158 1-0076 Jl. T. Daud Beureueh-Jembatan Simpang Lima Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 701 5,554197 95,320815 5,554197 95,320815
159 1-0077 Jl. T. Daud Beureueh-Jembatan Simpang Lima Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 702 5,55407 95,320735 5,55407 95,320735
160 1-0078 Jl. T. Daud Beureueh-Jembatan Simpang Lima Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 703 5,553995 95,320675 5,553995 95,320675
161 1-0079 Jl. T. Daud Beureueh-Jembatan Simpang Lima Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 704 5,55391 95,320633 5,55391 95,320633
162 1-0080 Jl. T. Daud Beureueh-Jembatan Simpang Lima Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 705 5,553805 95,320582 5,553805 95,320582
163 1-0081 Jl. T. Daud Beureueh-Jembatan Simpang Lima Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 706 5,55371 95,320524 5,55371 95,320524
164 1-0094 Jl. T. Daud Beureueh-Jembatan Simpang Lima Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 719 5,553833 95,320326 5,553833 95,320326
165 1-0095 Jl. T. Daud Beureueh-Jembatan Simpang Lima Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 720 5,553931 95,320383 5,553931 95,320383
166 1-0096 Jl. T. Daud Beureueh-Jembatan Simpang Lima Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 721 5,554024 95,320445 5,554024 95,320445
167 1-0097 Jl. T. Daud Beureueh-Jembatan Simpang Lima Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 722 5,554124 95,320512 5,554124 95,320512
168 1-0098 Jl. T. Daud Beureueh-Jembatan Simpang Lima Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 723 5,554221 95,320574 5,554221 95,320574
169 1-0099 Jl. T. Daud Beureueh-Jembatan Simpang Lima Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 724 5,554312 95,320639 5,554312 95,320639
170 1-0100 Jl. T. Daud Beureueh-Jembatan Simpang Lima Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 725 5,554407 95,320697 5,554407 95,320697
171 1-0101 Jl. T. Daud Beureueh-Jembatan Simpang Lima Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 726 5,554489 95,320753 5,554489 95,320753
172 1-0102 Jl. T. Daud Beureueh-Jembatan Simpang Lima Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 727 5,554568 95,320807 5,554568 95,320807
173 B3-237 Jl. T.A. Jalil Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 138 5,554314 95,316252 614440,0963 756607,8357
174 B3-238 Jl. T.A. Jalil Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 139 5,553576 95,315667 614358,1978 756543,3107
175 B3-239 Jl. T.A. Jalil Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 140 5,553226 95,31562 614319,457 756538,2525
176 B3-252 Jl. Tepi Kali Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 153 5,554025 95,320015 614409,7586 757025,0731
177 B3-253 Jl. Tepi Kali Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 154 5,554205 95,319802 614429,5794 757001,3849
178 B3-254 Jl. Tepi Kali Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 155 5,554528 95,319258 614465,0765 756940,9447
179 B3-255 Jl. Tepi Kali Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 156 5,554761 95,318919 614490,7059 756903,267
180 B3-189 Jl. Tgk. Abu Lam U Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 90 5,551164 95,317896 614092,3259 756791,4307
181 B3-197 Jl. Tgk. Abu Lam U Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 98 5,550693 95,317777 614040,1676 756778,444
182 B3-199 Jl. Tgk. Abu Lam U Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 100 5,550389 95,317685 614006,4962 756768,3778
183 B3-206 Jl. Tgk. Abu Lam U Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 107 5,549613 95,317498 613920,5664 756747,9856
184 B3-207 Jl. Tgk. Abu Lam U Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 108 5,549285 95,31741 613884,2416 756738,3731
185 B3-208 Jl. Tgk. Abu Lam U Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 109 5,548961 95,317321 613848,3589 756728,648
186 B3-209 Jl. Tgk. Abu Lam U Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 110 5,548445 95,317182 613791,2137 756713,4637
187 B3-200 Jl. Tgk. Abu Lam U (Kantor Walikota) HPIT 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 101 5,550222 95,318078 613988,1916 756812,0127
188 B3-198 Jl. Tgk. Abu Lam U (Kantor Walikota) Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 99 5,550361 95,317939 614003,5088 756796,5449
189 B3-201 Jl. Tgk. Abu Lam U (Kantor Walikota) Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 102 5,550511 95,318701 614020,4341 756880,9448
190 B3-202 Jl. Tgk. Abu Lam U (Kantor Walikota) Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 103 5,550211 95,318572 613987,1891 756866,7756
191 B3-203 Jl. Tgk. Abu Lam U (Kantor Walikota) Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 104 5,549856 95,318484 613947,8773 756857,1749
192 B3-204 Jl. Tgk. Abu Lam U (Kantor Walikota) Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 105 5,549506 95,318275 613909,0661 756834,1596
193 B3-205 Jl. Tgk. Abu Lam U (Kantor Walikota) Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 106 5,54956 95,317905 613914,8796 756793,123
194 B3-277 Jl. Tgk. Chik Pante Kulu Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 178 5,555789 95,314058 614602,3233 756364,0027
195 B3-179 Jl. Tgk. Pulo Dibaro Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 80 5,552247 95,315096 614210,9233 756480,5931
196 B3-180 Jl. Tgk. Pulo Dibaro Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 81 5,552589 95,31516 614248,7864 756487,5392
197 B3-271 Lr. Nangka Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 172 5,554086 95,315056 614414,3539 756475,3633
198 B3-267 Lr. Pisang Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 168 5,554894 95,315394 614503,8892 756512,4792
199 B3-268 Lr. Pisang Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 169 5,554775 95,315753 614490,8801 756552,3242
200 B3-243 Lr. Sportdek l Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 144 5,55626 95,315808 614655,1891 756557,7775
201 B3-242 Lr. Sportdek ll Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 143 5,556179 95,316218 614646,406 756603,2591