• +(0651) 21019
  • lpju@bandaacehkota.go.id
Dimintakan kepada seluruh Geuchik untuk mengecek data survey lampu pada gampong masing-masing, apabila data lampu tidak ada di dalam Aplikasi harap dilaporkan untuk dapat di proses perbaikan lampu pada Gampong anda, Terimakasih.
DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
Data Lampu Gampong Lam Glumpang, Kecamatan ulee kareng
JUMLAH : 64 LAMPU
NO No.Tiang Lokasi Jenis Bola Lampu Ukuran Tiang Cabang Lampu WAY POINT LAT LONG Y-PROJ X-PROJ
1 E8-055 Jl. Kebun Raya Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1834 5,553726 95,353608 614391,3864 760748,8915
2 E8-056 Jl. Kebun Raya Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1835 5,554001 95,353136 614421,6023 760696,45
3 E8-057 Jl. Kebun Raya Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1836 5,553669 95,352996 614384,8105 760681,0773
4 E8-027 Jl. Komplek Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1806 5,551515 95,3503 614145,3207 760383,1766
5 E8-028 Jl. Komplek Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1807 5,551261 95,350273 614117,2081 760380,2953
6 E8-029 Jl. Komplek Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1808 5,550948 95,350195 614082,5459 760371,7866
7 E8-030 Jl. Komplek Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1809 5,550913 95,350449 614078,7855 760399,9575
8 E8-031 Jl. Komplek Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1810 5,550923 95,350734 614080,0173 760431,545
9 E8-007 Jl. Komplek BTN Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1786 5,550215 95,352238 614002,3517 760598,5729
10 E8-008 Jl. Komplek BTN Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1787 5,550686 95,352238 614054,4596 760598,3659
11 E8-009 Jl. Komplek BTN Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1788 5,550695 95,351962 614055,3338 760567,7676
12 E8-012 Jl. Leguna Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1791 5,547892 95,353715 613746,0028 760763,3185
13 E8-013 Jl. Leguna Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1792 5,547846 95,354796 613741,39 760883,1671
14 E8-014 Jl. Mon Tujoh Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1793 5,547549 95,352047 613707,3213 760578,5722
15 E8-015 Jl. Mon Tujoh Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1794 5,547779 95,351886 613732,696 760560,6244
16 E8-037 Jl. Mon Tujoh Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1816 5,551122 95,347991 614100,8264 760127,3998
17 E8-001 Jl. Salihin Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1780 5,551468 95,35275 614141,1998 760654,7767
18 E8-002 Jl. Salihin Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1781 5,550885 95,352634 614076,6499 760642,1745
19 E8-003 Jl. Salihin Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1782 5,550379 95,352642 614020,6734 760643,2838
20 E8-004 Jl. Salihin Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1783 5,549904 95,352691 613968,1445 760648,9242
21 E8-005 Jl. Salihin Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1784 5,549363 95,35264 613908,2698 760643,5087
22 E8-006 Jl. Salihin Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1785 5,549226 95,352976 613893,2612 760680,8143
23 E8-024 Jl. Salihin Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1803 5,550174 95,352645 613997,995 760643,7065
24 E8-038 Jl. Syahmidan Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1817 5,551261 95,353192 614118,4936 760703,8629
25 E8-039 Jl. Syahmidan Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1818 5,550981 95,353172 614087,5077 760701,7691
26 E8-022 Jl. T. Iskandar Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1801 5,551764 95,351332 614173,3225 760497,463
27 E8-023 Jl. T. Iskandar Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1802 5,551674 95,351782 614163,5637 760547,3845
28 E8-025 Jl. T. Iskandar Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1804 5,551784 95,350574 614175,2014 760413,431
29 E8-026 Jl. T. Iskandar Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1805 5,551797 95,350271 614176,5062 760379,8381
30 E8-032 Jl. T. Iskandar Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1811 5,551879 95,349477 614185,2286 760291,7884
31 E8-040 Jl. T. Iskandar Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1819 5,551534 95,353558 614148,8576 760744,3135
32 E8-041 Jl. T. Iskandar Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1820 5,551528 95,354036 614148,4045 760797,3019
33 E8-042 Jl. T. Iskandar Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1821 5,551488 95,354458 614144,1653 760844,0978
34 E8-064 Jl. T. Iskandar Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1843 5,552013 95,348127 614199,4595 760142,0842
35 E8-017 Jl. T. Samidan LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1796 5,549134 95,351684 613882,5141 760537,6375
36 E8-016 Jl. T. Samidan Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1795 5,5487 95,351765 613834,5352 760546,807
37 E8-018 Jl. T. Samidan Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1797 5,549651 95,351568 613939,66 760524,5519
38 E8-019 Jl. T. Samidan Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1798 5,550399 95,351336 614022,3109 760498,5063
39 E8-020 Jl. T. Samidan Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1799 5,550795 95,351295 614066,1033 760493,7874
40 E8-021 Jl. T. Samidan Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1800 5,551135 95,35125 614103,6985 760488,6498
41 E8-035 Jl. Teugku. Moh Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1814 5,55027 95,35078 614007,7946 760436,9309
42 E8-059 Jl. Tgk Ismail Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1838 5,552412 95,349417 614244,1693 760284,9034
43 E8-060 Jl. Tgk Ismail Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1839 5,552406 95,349172 614243,3977 760257,7482
44 E8-061 Jl. Tgk Ismail Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1840 5,552346 95,348939 614236,6572 760231,9469
45 E8-052 Jl. Tgk. Ahmad Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1831 5,552816 95,352814 614290,3607 760661,2781
46 E8-053 Jl. Tgk. Ahmad Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1832 5,553009 95,352856 614311,7313 760665,8489
47 E8-054 Jl. Tgk. Ahmad Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1833 5,553095 95,353593 614321,5706 760747,5065
48 E8-050 Jl. Tgk. Musa Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1829 5,551951 95,351449 614194,0622 760510,3501
49 E8-051 Jl. Tgk. Musa Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1830 5,552785 95,351625 614286,4072 760529,4929
50 E8-033 Jl. Tgk. Yusuf Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1812 5,551018 95,349474 614089,9729 760291,8339
51 E8-034 Jl. Tgk. Yusuf Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1813 5,550318 95,349217 614012,4172 760263,6531
52 E8-058 Lr. Gajah Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1837 5,552873 95,3502 614295,5154 760371,4952
53 E8-062 Lr. H. Adam Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1841 5,552567 95,348162 614260,7651 760145,7207
54 E8-063 Lr. H. Adam Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1842 5,552682 95,348481 614273,6282 760181,0308
55 E8-045 Lr. Komplek ASRI Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1824 5,550286 95,354391 614011,1552 760837,1998
56 E8-046 Lr. Komplek ASRI Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1825 5,550265 95,3542 614008,7478 760816,0368
57 E8-047 Lr. Komplek ASRI Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1826 5,550258 95,35396 614007,8676 760789,4361
58 E8-048 Lr. Komplek ASRI Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1827 5,550279 95,353734 614010,0912 760764,375
59 E8-049 Lr. Komplek ASRI Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1828 5,550344 95,353499 614017,1788 760738,2968
60 E8-043 Lr. Leguna II Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1822 5,550897 95,35445 614078,7778 760843,4711
61 E8-044 Lr. Leguna II Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1823 5,550579 95,354428 614043,5869 760841,1723
62 E8-010 Lr. Melur Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1789 5,548693 95,352929 613834,2733 760675,8387
63 E8-011 Lr. Melur Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1790 5,547786 95,352913 613733,9225 760674,4637
64 E8-036 Lr. Tgk Cik Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1815 5,546778 95,353331 613622,5889 760721,2419