• +(0651) 21019
  • lpju@bandaacehkota.go.id
Dimintakan kepada seluruh Geuchik untuk mengecek data survey lampu pada gampong masing-masing, apabila data lampu tidak ada di dalam Aplikasi harap dilaporkan untuk dapat di proses perbaikan lampu pada Gampong anda, Terimakasih.
DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
Data Lampu Gampong Peurada, Kecamatan syiah kuala
JUMLAH : 93 LAMPU
NO No.Tiang Lokasi Jenis Bola Lampu Ukuran Tiang Cabang Lampu WAY POINT LAT LONG Y-PROJ X-PROJ
1 D1-004 Jl. Akasia Barat Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1032 5,573422 95,346219 616567,1432 759921,1786
2 D1-005 Jl. Akasia Barat Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1033 5,573235 95,346038 616546,3751 759901,1981
3 D1-001 Jl. Akasia Timur Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1029 5,574243 95,347098 616658,36 760018,2491
4 D1-002 Jl. Akasia Timur Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1030 5,574639 95,347501 616702,3482 760062,7448
5 D1-003 Jl. Akasia Timur Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1031 5,574846 95,347716 616725,344 760086,4851
6 D1-072 Jl. Bintara Pineung Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1102 5,569286 95,349934 616111,2075 760334,7884
7 D1-073 Jl. Bintara Pineung Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1103 5,569356 95,350319 616119,1217 760377,433
8 D1-074 Jl. Bintara Pineung Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1104 5,569283 95,350622 616111,1793 760411,0513
9 D1-075 Jl. Bintara Pineung Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1105 5,569411 95,351243 616125,6146 760479,8298
10 D1-014 Jl. Cendana Barat LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1042 5,573212 95,347161 616544,326 760025,6863
11 D1-015 Jl. Cendana Barat LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1043 5,57292 95,346889 616511,9014 759995,6653
12 D1-016 Jl. Cendana Barat LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1044 5,572651 95,346615 616482,0205 759965,4124
13 D1-017 Jl. Cendana Barat LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1045 5,572432 95,346371 616457,6844 759938,4627
14 D1-013 Jl. Cendana Barat Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1041 5,573466 95,347422 616572,5418 760054,5048
15 D1-026 Jl. Cendana Timur Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1055 5,574273 95,348356 616662,2343 760157,6778
16 D1-020 Jl. Delima Barat LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1049 5,571964 95,346584 616406,0025 759962,2786
17 D1-021 Jl. Delima Barat LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1050 5,572475 95,34705 616462,7411 760013,7072
18 D1-022 Jl. Delima Barat Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1051 5,573055 95,347706 616527,1972 760086,1657
19 D1-019 Jl. Durian Barat LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1047 5,571895 95,346352 616398,2666 759936,5931
20 D1-035 Jl. Durian Barat LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1064 5,571376 95,346935 616341,1056 760001,4439
21 D1-036 Jl. Durian Barat LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1065 5,571622 95,347449 616368,5479 760058,3097
22 D1-037 Jl. Durian Barat LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1066 5,57127 95,347531 616329,6415 760067,554
23 D1-038 Jl. Durian Barat LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1067 5,572033 95,347752 616414,1514 760091,7147
24 D1-039 Jl. Durian Barat LED 60 watt 4 inci Inci 1 Cabang 1068 5,572267 95,348014 616440,155 760120,6529
25 D1-029 Jl. Jambu Barat LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1058 5,57251 95,347661 616466,8828 760081,4177
26 D1-030 Jl. Jambu Barat LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1059 5,572287 95,347448 616442,1178 760057,9061
27 D1-031 Jl. Jambu Barat LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1060 5,572057 95,347272 616416,5948 760038,4987
28 D1-032 Jl. Jambu Barat LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1061 5,571759 95,346977 616383,4963 760005,9308
29 D1-033 Jl. Jambu Barat LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1062 5,571535 95,346731 616358,6061 759978,7616
30 D1-028 Jl. Jambu Barat Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1057 5,57263 95,347873 616480,2522 760104,8639
31 D1-040 Jl. Jambu Timur Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1069 5,573169 95,348375 616540,1046 760160,2703
32 D1-023 Jl. Kayee Adang Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1052 5,573694 95,348304 616598,1552 760152,1691
33 D1-024 Jl. Kayee Adang Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1053 5,573879 95,347807 616618,4028 760096,9979
34 D1-027 Jl. Kayee Adang Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1056 5,573643 95,348758 616592,7134 760202,5149
35 D1-065 Jl. Kayee Adang Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1095 5,573961 95,349516 616628,2293 760286,3947
36 D1-080 Jl. Kayee Adang Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1110 5,574109 95,349899 616644,7721 760328,7828
37 D1-081 Jl. Kayee Adang Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1111 5,574097 95,350452 616643,6889 760390,0851
38 D1-008 Jl. Kenari Barat LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1036 5,572744 95,346146 616492,1024 759913,3854
39 D1-009 Jl. Kenari Barat LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1037 5,573193 95,346576 616541,9659 759960,8508
40 D1-010 Jl. Kenari Barat LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1038 5,573747 95,347063 616603,471 760014,588
41 D1-034 Jl. Kenari Barat Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1063 5,572666 95,346016 616483,4158 759899,01
42 D1-011 Jl. Kenari Timur Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1039 5,57463 95,348069 616701,6033 760125,7082
43 D1-061 Jl. Ketapang Wangi Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1091 5,573035 95,350958 616526,4208 760446,6408
44 D1-062 Jl. Ketapang Wangi Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1092 5,572588 95,351386 616477,1572 760494,2795
45 D1-063 Jl. Ketapang Wangi Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1093 5,572658 95,351538 616484,9687 760511,0971
46 D1-064 Jl. Ketapang Wangi Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1094 5,573612 95,350849 616590,2076 760434,3042
47 D1-006 Jl. Prada I LED 60 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1034 5,573255 95,345656 616548,4193 759858,8468
48 D1-007 Jl. Prada I LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1035 5,572554 95,345886 616470,9676 759884,6495
49 D1-018 Jl. Prada I LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1046 5,572172 95,346068 616428,7864 759904,9913
50 D1-044 Jl. Prada I LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1073 5,571367 95,346321 616339,8391 759933,3893
51 D1-046 Jl. Prada I LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1075 5,570702 95,346459 616266,3296 759948,9785
52 D1-047 Jl. Prada I LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1076 5,570222 95,346666 616213,3175 759972,1346
53 D1-084 Jl. Prada I LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1208 5,568809 95,347003 616057,1428 760010,1111
54 D1-045 Jl. Prada I Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1074 5,571014 95,346453 616300,8442 759948,1761
55 D1-067 Jl. Prada Indah Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1097 5,570597 95,350894 616256,6705 760440,6219
56 D1-068 Jl. Prada Indah Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1098 5,57018 95,350974 616210,5721 760449,6734
57 D1-012 Jl. Prada Utama Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1040 5,573717 95,347443 616600,3197 760056,722
58 D1-051 Jl. Prada Utama Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1081 5,572291 95,348023 616442,8141 760121,6399
59 D1-066 Jl. Prada Utama Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1096 5,571063 95,350887 616308,2222 760439,6405
60 D1-069 Jl. Prada Utama Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1099 5,57113 95,350533 616315,4782 760400,3719
61 D1-070 Jl. Prada Utama Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1100 5,571114 95,350219 616313,5694 760365,5736
62 D1-076 Jl. Prada Utama Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1106 5,571611 95,348636 616367,8547 760189,8872
63 D1-077 Jl. Prada Utama Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1107 5,572016 95,348187 616412,4626 760139,9395
64 D1-025 Jl. Prada Utama (Mesjid) Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1054 5,573954 95,347416 616626,5276 760053,6248
65 D1-078 Jl. T.Nyak Arief Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1108 5,574546 95,34651 616691,6221 759952,9393
66 D1-083 Jl. Tunggal LED 60 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1113 5,574958 95,351241 616739,2922 760477,1614
67 D1-082 Jl. Tunggal Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1112 5,574642 95,351274 616704,3469 760480,9587
68 D1-079 Lr. Lapangan Futsal Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1109 5,575135 95,348416 616757,6258 760163,9485
69 D1-089 Lr. Anggrek LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1213 5,570246 95,348062 616216,5883 760126,8635
70 D1-086 Lr. Anggrek Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1210 5,569926 95,347053 616180,741 760015,1618
71 D1-087 Lr. Anggrek Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1211 5,570039 95,347452 616193,4184 760059,3392
72 D1-088 Lr. Anggrek Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1212 5,57014 95,347821 616204,755 760100,1965
73 D1-071 Lr. Anggur Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1101 5,570579 95,349803 616254,1973 760319,6979
74 D1-090 Lr. Cempaka LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1214 5,56994 95,348097 616182,7503 760130,8778
75 D1-091 Lr. Cempaka LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1215 5,569781 95,347407 616164,8554 760054,4648
76 D1-043 Lr. Dahlia LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1072 5,571285 95,345983 616330,6183 759895,9599
77 D1-052 Lr. Flamboyan Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1082 5,57253 95,349238 616469,7916 760256,2107
78 D1-053 Lr. Flamboyan Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1083 5,572255 95,348918 616439,2264 760220,8617
79 D1-059 Lr. Flamboyan Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1089 5,573255 95,350041 616550,3548 760344,8993
80 D1-060 Lr. Flamboyan Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1090 5,57346 95,35034 616573,1665 760377,9514
81 D1-056 Lr. Kamboja Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1086 5,571772 95,349863 616386,2083 760325,8228
82 D1-057 Lr. Kamboja Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1087 5,571588 95,34974 616365,7976 760312,27
83 D1-058 Lr. Kamboja Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1088 5,571162 95,349599 616318,6059 760296,8286
84 D1-054 Lr. Keutapang Wangi Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1084 5,572505 95,350058 616467,388 760347,1144
85 D1-055 Lr. Keutapang Wangi Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1085 5,572616 95,350422 616479,829 760387,4129
86 D1-041 Lr. Mawar LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1070 5,571776 95,345634 616384,7848 759857,0591
87 D1-042 Lr. Mawar Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1071 5,571951 95,346048 616404,3279 759902,8717
88 D1-048 Lr. Meulu LED 60 watt 4 inci Inci 1 Cabang 1077 5,570416 95,34686 616234,8657 759993,5531
89 D1-049 Lr. Meulu LED 60 watt 4 inci Inci 1 Cabang 1078 5,570646 95,347802 616260,7265 760097,8677
90 D1-050 Lr. Meulu LED 60 watt 4 inci Inci 1 Cabang 1079 5,570762 95,348547 616273,8886 760180,396
91 D1-085 Lr. Seroja LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1209 5,569379 95,346246 616119,8694 759925,9507
92 D1-092 Lr. Seulanga LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1216 5,569532 95,348398 616137,7451 760164,4218
93 D1-093 Lr. Seulanga LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1217 5,569434 95,348033 616126,7422 760124,0065