• +(0651) 21019
  • lpju@bandaacehkota.go.id
Dimintakan kepada seluruh Geuchik untuk mengecek data survey lampu pada gampong masing-masing, apabila data lampu tidak ada di dalam Aplikasi harap dilaporkan untuk dapat di proses perbaikan lampu pada Gampong anda, Terimakasih.
DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
Data Lampu Gampong Pango Raya, Kecamatan ulee kareng
JUMLAH : 147 LAMPU
NO No.Tiang Lokasi Jenis Bola Lampu Ukuran Tiang Cabang Lampu WAY POINT LAT LONG Y-PROJ X-PROJ
1 E4-091 Jl. Dahlia Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1999 5,536236 95,349406 612454,5766 760290,778
2 E4-061 Jl. Daud Syah Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1968 5,537919 95,346532 612639,5101 759971,4551
3 E4-062 Jl. Daud Syah Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1969 5,538187 95,346199 612669,0135 759934,4245
4 E4-063 Jl. Daud Syah Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1970 5,538259 95,345855 612676,8282 759896,2604
5 E4-064 Jl. Daud Syah Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1971 5,53856 95,345873 612710,1363 759898,124
6 E4-065 Jl. Daud Syah Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1972 5,538949 95,345198 612752,8764 759823,1297
7 E4-066 Jl. Daud Syah Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1973 5,539336 95,345252 612795,7146 759828,9464
8 E4-067 Jl. Daud Syah Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1974 5,539449 95,344921 612808,0709 759792,2054
9 E4-069 Jl. Inspektorat Banda Aceh Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1976 5,541357 95,345071 613019,2224 759807,9984
10 1-0224 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 850 5,537078 95,347751 5,537078 95,347751
11 1-0225 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 851 5,536952 95,34776 5,536952 95,34776
12 1-0226 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 852 5,536812 95,34777 5,536812 95,34777
13 1-0227 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 853 5,536682 95,347773 5,536682 95,347773
14 1-0228 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 854 5,536545 95,347791 5,536545 95,347791
15 1-0229 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 855 5,536415 95,347806 5,536415 95,347806
16 1-0230 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 856 5,536266 95,347823 5,536266 95,347823
17 1-0231 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 857 5,536136 95,347846 5,536136 95,347846
18 1-0232 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 858 5,536016 95,347864 5,536016 95,347864
19 1-0233 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 859 5,535877 95,347888 5,535877 95,347888
20 1-0234 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 860 5,535756 95,347911 5,535756 95,347911
21 1-0235 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 861 5,535585 95,347944 5,535585 95,347944
22 1-0236 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 862 5,535439 95,347978 5,535439 95,347978
23 1-0237 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 863 5,535282 95,348006 5,535282 95,348006
24 1-0238 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 864 5,535134 95,348037 5,535134 95,348037
25 1-0239 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 865 5,534971 95,348066 5,534971 95,348066
26 1-0240 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 866 5,534826 95,348097 5,534826 95,348097
27 1-0241 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 867 5,534675 95,348125 5,534675 95,348125
28 1-0242 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 868 5,534519 95,348155 5,534519 95,348155
29 1-0243 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 869 5,534062 95,34835 5,534062 95,34835
30 1-0244 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 870 5,533772 95,348753 5,533772 95,348753
31 1-0245 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 871 5,533732 95,349261 5,533732 95,349261
32 1-0246 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 872 5,533888 95,346184 5,533888 95,346184
33 1-0247 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 873 5,533847 95,346659 5,533847 95,346659
34 1-0248 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 874 5,533802 95,347044 5,533802 95,347044
35 1-0249 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 875 5,533783 95,347533 5,533783 95,347533
36 1-0250 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 876 5,534471 95,347967 5,534471 95,347967
37 1-0251 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 877 5,534614 95,347923 5,534614 95,347923
38 1-0252 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 878 5,534766 95,347894 5,534766 95,347894
39 1-0253 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 879 5,53492 95,34787 5,53492 95,34787
40 1-0254 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 880 5,535069 95,347853 5,535069 95,347853
41 1-0255 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 881 5,535228 95,347819 5,535228 95,347819
42 1-0256 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 882 5,535353 95,347776 5,535353 95,347776
43 1-0257 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 883 5,535521 95,347742 5,535521 95,347742
44 1-0258 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 884 5,535691 95,347722 5,535691 95,347722
45 1-0259 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 885 5,535821 95,347714 5,535821 95,347714
46 1-0260 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 886 5,535963 95,347683 5,535963 95,347683
47 1-0261 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 887 5,53609 95,347671 5,53609 95,347671
48 1-0262 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 888 5,536229 95,347655 5,536229 95,347655
49 1-0263 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 889 5,53636 95,347648 5,53636 95,347648
50 1-0264 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 890 5,536497 95,347632 5,536497 95,347632
51 1-0265 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 891 5,536619 95,347628 5,536619 95,347628
52 1-0266 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 892 5,536758 95,347614 5,536758 95,347614
53 1-0267 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 893 5,536907 95,347596 5,536907 95,347596
54 1-0268 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 894 5,537026 95,347582 5,537026 95,347582
55 1-0269 Jl. Jembatan Pango Mercury 250 watt 3 Inci 1 Cabang 895 5,537036 95,347564 5,537036 95,347564
56 E4-060 Jl. Mesjid Pango Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1967 5,537591 95,347312 612603,5647 760058,0624
57 E4-051 Jl. Padat Karya Pango LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1958 5,54097 95,343522 612975,7291 759636,4608
58 E4-046 Jl. Padat Karya Pango Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1953 5,543424 95,343649 613247,2752 759649,4657
59 E4-047 Jl. Padat Karya Pango Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1954 5,542967 95,343726 613196,7502 759658,201
60 E4-048 Jl. Padat Karya Pango Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1955 5,542128 95,343879 613103,9972 759675,5279
61 E4-049 Jl. Padat Karya Pango Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1956 5,541681 95,343934 613054,5688 759681,8202
62 E4-050 Jl. Padat Karya Pango Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1957 5,54103 95,343995 612982,5742 759688,8667
63 E4-052 Jl. Padat Karya Pango Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1959 5,539928 95,343836 612860,5883 759671,7233
64 E4-053 Jl. Padat Karya Pango Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1960 5,539091 95,344112 612768,1103 759702,6839
65 E4-083 Jl. Padat Karya Pango Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1991 5,545281 95,34373 613452,754 759657,6321
66 E4-084 Jl. Padat Karya Pango Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1992 5,544339 95,343759 613348,5516 759661,2589
67 E4-080 Jl. Peutameurehom Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1988 5,546429 95,344158 613579,9471 759704,5731
68 E4-081 Jl. Peutameurehom Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1989 5,546438 95,343231 613580,5363 759601,8121
69 E4-082 Jl. Peutameurehom Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1990 5,546449 95,343672 613581,9466 759650,6917
70 E4-085 Jl. Peutameurehom Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1993 5,546059 95,34465 613539,2291 759759,2729
71 E4-086 Jl. Peutameurehom Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1994 5,54642 95,344606 613579,1479 759754,2375
72 E4-087 Jl. Peutameurehom Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1995 5,546451 95,345341 613582,9 759835,698
73 E4-011 Jl. Pinggir Kali Pango Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1918 5,535568 95,348082 612380,0936 760144,3031
74 E4-090 Jl. Pinggir Kali Pango Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1998 5,535896 95,349359 612416,9411 760285,7168
75 E4-016 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1923 5,534875 95,34632 612302,6533 759949,286
76 E4-017 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1924 5,535015 95,345951 612317,9801 759908,3206
77 E4-018 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1925 5,535137 95,345531 612331,2933 759861,7097
78 E4-019 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1926 5,535323 95,345104 612351,6838 759814,2949
79 E4-020 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1927 5,535569 95,344715 612378,7289 759771,0663
80 E4-022 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1929 5,53583 95,344505 612407,5119 759747,6735
81 E4-023 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1930 5,536154 95,344193 612443,22 759712,9464
82 E4-024 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1931 5,536158 95,344186 612443,6595 759712,1687
83 E4-025 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1932 5,536531 95,343896 612484,7982 759679,859
84 E4-026 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1933 5,536935 95,343682 612529,3998 759655,9604
85 E4-027 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1934 5,537377 95,343574 612578,2518 759643,7954
86 E4-028 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1935 5,53784 95,343481 612629,4336 759633,284
87 E4-029 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1936 5,538275 95,343397 612677,5216 759623,7824
88 E4-030 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1937 5,538727 95,343285 612727,4782 759611,1697
89 E4-031 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1938 5,539564 95,343077 612819,9859 759587,747
90 E4-032 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1939 5,539986 95,342773 612866,5394 759553,8642
91 E4-033 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1940 5,540286 95,342552 612899,6322 759529,2352
92 E4-034 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1941 5,540633 95,342329 612937,9238 759504,364
93 E4-035 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1942 5,541051 95,342136 612984,0833 759482,7873
94 E4-036 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1943 5,541523 95,342029 613036,2546 759470,7202
95 E4-037 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1944 5,541947 95,342061 613083,1765 759474,0821
96 E4-038 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1945 5,542457 95,34212 613139,6245 759480,3993
97 E4-039 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1946 5,542976 95,342135 613197,0489 759481,8352
98 E4-040 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1947 5,543356 95,342145 613239,0933 759482,7776
99 E4-041 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1948 5,543768 95,34219 613284,6933 759487,5858
100 E4-042 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1949 5,544252 95,342217 613338,2509 759490,3671
101 E4-043 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1950 5,545134 95,342386 613435,9021 759508,715
102 E4-044 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1951 5,545533 95,342476 613480,0836 759518,5169
103 E4-045 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1952 5,546081 95,342638 613540,7808 759536,2348
104 E4-021 Jl. Politeknik Aceh Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1928 5,535698 95,344471 612392,8936 759743,9622
105 E4-012 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt (cabang 2) 3 inci Inci 2 Cabang 1919 5,535443 95,347667 612366,0826 760098,3544
106 E4-013 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt (cabang 2) 3 inci Inci 2 Cabang 1920 5,53524 95,347403 612343,5086 760069,1785
107 E4-014 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt (cabang 2) 3 inci Inci 2 Cabang 1921 5,534999 95,347086 612316,7073 760034,144
108 E4-015 Jl. Politeknik Aceh LED 60 watt (cabang 2) 3 inci Inci 2 Cabang 1922 5,534776 95,346699 612291,8668 759991,342
109 2-0328 Jl. Prof. Ali Hasyimi Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 328 5,542019 95,346772 5,542019 95,346772
110 2-0329 Jl. Prof. Ali Hasyimi Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 329 5,54159 95,346875 5,54159 95,346875
111 2-0330 Jl. Prof. Ali Hasyimi Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 330 5,541127 95,346977 5,541127 95,346977
112 2-0331 Jl. Prof. Ali Hasyimi Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 331 5,540688 95,34708 5,540688 95,34708
113 2-0332 Jl. Prof. Ali Hasyimi Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 332 5,540239 95,347182 5,540239 95,347182
114 2-0333 Jl. Prof. Ali Hasyimi Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 333 5,539367 95,347383 5,539367 95,347383
115 2-0334 Jl. Prof. Ali Hasyimi Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 334 5,538897 95,347468 5,538897 95,347468
116 2-0335 Jl. Prof. Ali Hasyimi Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 335 5,538442 95,347523 5,538442 95,347523
117 2-0336 Jl. Prof. Ali Hasyimi Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 336 5,537992 95,34757 5,537992 95,34757
118 2-0337 Jl. Prof. Ali Hasyimi Mercury 250 watt 3 Inci 2 Cabang 337 5,537558 95,347616 5,537558 95,347616
119 E4-088 Jl. Prof. Ali Hasymi Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1996 5,541175 95,34757 613000,1834 760085,0928
120 E4-089 Jl. Prof. Ali Hasymi Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1997 5,541177 95,347096 613000,1967 760032,5489
121 E4-055 Jl. T. Rahman LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1962 5,537534 95,345213 612596,3388 759825,4112
122 E4-056 Jl. T. Rahman LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1963 5,537041 95,345756 612542,0351 759885,8188
123 E4-057 Jl. T. Rahman LED 60 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1964 5,536102 95,346775 612438,5982 759999,1868
124 E4-054 Jl. T. Rahman Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1961 5,537977 95,344798 612645,1669 759779,2144
125 E4-070 Jl. Tgk. Dipeleng Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1977 5,54049 95,344501 612923,0547 759745,193
126 E4-071 Jl. Tgk. Dipeleng Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1978 5,540436 95,344906 612917,2581 759790,111
127 E4-072 Jl. Tgk. Dipeleng Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1979 5,540285 95,345757 612900,9257 759884,5107
128 E4-073 Jl. Tgk. Dipeleng Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1980 5,539874 95,346469 612855,7681 759963,6161
129 E4-074 Jl. Tgk. Dipeleng Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1981 5,539682 95,346868 612834,7017 760007,9295
130 E4-001 Jl. Utoh Saman Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1908 5,541318 95,348319 613016,3325 760168,0571
131 E4-002 Jl. Utoh Saman Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1909 5,540389 95,348435 612913,6061 760181,3227
132 E4-003 Jl. Utoh Saman Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1910 5,539479 95,348442 612812,9339 760182,4973
133 E4-004 Jl. Utoh Saman Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1911 5,538575 95,348377 612712,8939 760175,6879
134 E4-005 Jl. Utoh Saman Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1912 5,537729 95,348411 612619,314 760179,8272
135 E4-006 Jl. Utoh Saman Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1913 5,537221 95,348387 612563,1023 760177,3892
136 E4-007 Jl. Utoh Saman Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1914 5,536754 95,348676 612511,5639 760209,6297
137 E4-008 Jl. Utoh Saman Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1915 5,536376 95,34858 612469,7028 760199,1534
138 E4-009 Jl. Utoh Saman Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1916 5,536144 95,348623 612444,055 760204,0216
139 E4-010 Jl. Utoh Saman Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1917 5,535823 95,348523 612408,4982 760193,077
140 E4-068 Lr. Keuchik Daud Mercury 150 watt 6 inci Inci 1 Cabang 1975 5,540903 95,344449 612968,7229 759739,2482
141 E4-077 Lr. Makmur Pango Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1984 5,54247 95,345513 613142,5496 759856,5071
142 E4-078 Lr. Makmur Pango Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1985 5,542188 95,345348 613111,279 759838,3402
143 E4-079 Lr. Makmur Pango Mercury 150 watt 7 inci Inci 1 Cabang 1986 5,542228 95,344524 613115,343 759746,9824
144 E4-058 Lr. Mesjid Pango Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1965 5,537392 95,346115 612581,0242 759925,4608
145 E4-059 Lr. Mesjid Pango Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1966 5,537626 95,346296 612606,9915 759945,4225
146 E4-075 Lr. Tgk. Dipeleng Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1982 5,538779 95,346967 612734,8444 760019,2989
147 E4-076 Lr. Tgk. Dipeleng Mercury 150 watt 3 inci Inci 1 Cabang 1983 5,538478 95,346822 612701,4805 760003,3573