• +(0651) 21019
  • lpju@bandaacehkota.go.id
Dimintakan kepada seluruh Geuchik untuk mengecek data survey lampu pada gampong masing-masing, apabila data lampu tidak ada di dalam Aplikasi harap dilaporkan untuk dapat di proses perbaikan lampu pada Gampong anda, Terimakasih.
DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
Data Lampu Gampong Blang Oi, Kecamatan meuraxa
JUMLAH : 106 LAMPU
NO No.Tiang Lokasi Jenis Bola Lampu Ukuran Tiang Cabang Lampu WAY POINT LAT LONG Y-PROJ X-PROJ
1 G3-044 Jl. Drs. M. Yunan Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 501 5.554359 95.302261 614439.021447 755056.985174
2 G3-045 Jl. Drs. M. Yunan Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 502 5.554932 95.301996 614502.297361 755027.364761
3 G3-082 Jl. H. Abd. Wahab Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 539 5.551624 95.297925 614134.584478 754577.539614
4 G3-083 Jl. H. Abd. Wahab Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 540 5.551714 95.298291 614144.698536 754618.070065
5 G3-084 Jl. H. Abd. Wahab Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 541 5.551804 95.297931 614154.500158 754578.127375
6 G3-085 Jl. H. Abd. Wahab Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 542 5.552081 95.297896 614185.129141 754574.128848
7 G3-086 Jl. H. Abd. Wahab Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 543 5.552082 95.297893 614185.238478 754573.795885
8 G3-030 Jl. H. Sufi Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 487 5.554913 95.301199 614499.851708 754939.030103
9 G3-046 Jl. H. Sufi Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 503 5.55442 95.300902 614445.183778 754906.321505
10 G3-047 Jl. H. Sufi Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 504 5.554038 95.300424 614402.717646 754853.502276
11 G3-048 Jl. H. Sufi Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 505 5.553487 95.299903 614341.536848 754795.989348
12 G3-058 Jl. H. T. Bintang Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 515 5.553197 95.297181 614308.282639 754494.395857
13 G3-059 Jl. H. T. Bintang Mercury 150 watt 7 Inci 1 Cabang 516 5.552894 95.297227 614274.782067 754499.624814
14 G3-060 Jl. H. T. Bintang Mercury 150 watt 7 Inci 1 Cabang 517 5.552419 95.297348 614222.2857 754513.240955
15 G3-061 Jl. H. T. Bintang Mercury 150 watt 7 Inci 1 Cabang 518 5.552195 95.297386 614197.521315 754517.549231
16 G3-062 Jl. H. T. Bintang Mercury 150 watt 7 Inci 1 Cabang 519 5.551056 95.297609 614071.611638 754542.756635
17 G3-063 Jl. H. T. Bintang Mercury 150 watt 7 Inci 1 Cabang 520 5.5499 95.298123 613943.94644 754600.227195
18 G3-064 Jl. H. T. Bintang Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 521 5.550425 95.297713 614001.849923 754554.555406
19 G3-065 Jl. H. T. Bintang Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 522 5.550431 95.297717 614002.515414 754554.996209
20 G3-034 Jl. Ir. Ali Ismail Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 491 5.553898 95.3008 614387.391706 754895.23996
21 2-0111 Jl. Iskandar Muda LED 60 watt 3 Inci 2 Cabang 111 5,551938 95,302237 5,551938 95,302237
22 2-0112 Jl. Iskandar Muda LED 60 watt 3 Inci 2 Cabang 112 5,552069 95,30176 5,552069 95,30176
23 2-0113 Jl. Iskandar Muda LED 60 watt 3 Inci 2 Cabang 113 5,552198 95,301329 5,552198 95,301329
24 2-0114 Jl. Iskandar Muda LED 60 watt 3 Inci 2 Cabang 114 5,552345 95,300885 5,552345 95,300885
25 2-0115 Jl. Iskandar Muda LED 60 watt 3 Inci 2 Cabang 115 5,552478 95,300413 5,552478 95,300413
26 2-0116 Jl. Iskandar Muda LED 60 watt 3 Inci 2 Cabang 116 5,552586 95,299987 5,552586 95,299987
27 2-0117 Jl. Iskandar Muda LED 60 watt 3 Inci 2 Cabang 117 5,552712 95,299526 5,552712 95,299526
28 2-0118 Jl. Iskandar Muda LED 60 watt 3 Inci 2 Cabang 118 5,55283 95,29907 5,55283 95,29907
29 2-0119 Jl. Iskandar Muda LED 60 watt 3 Inci 2 Cabang 119 5,552941 95,298629 5,552941 95,298629
30 2-0120 Jl. Iskandar Muda LED 60 watt 3 Inci 2 Cabang 120 5,553017 95,298329 5,553017 95,298329
31 2-0121 Jl. Iskandar Muda LED 60 watt 3 Inci 2 Cabang 121 5,55311 95,297923 5,55311 95,297923
32 2-0122 Jl. Iskandar Muda LED 60 watt 3 Inci 2 Cabang 122 5,553214 95,29752 5,553214 95,29752
33 2-0123 Jl. Iskandar Muda LED 60 watt 3 Inci 2 Cabang 123 5,553331 95,297051 5,553331 95,297051
34 G3-011 Jl. K.A. Mahmud Ibrahim Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 468 5.555733 95.298388 614589.355669 754627.09494
35 G3-012 Jl. K.A. Mahmud Ibrahim Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 469 5.555751 95.298405 614591.354301 754628.971547
36 G3-092 Jl. Keuchik Ubiet Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 549 5.553098 95.296357 614296.97595 754403.102767
37 G3-093 Jl. Keuchik Ubiet Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 550 5.553058 95.296165 614292.468241 754381.837862
38 G3-089 Jl. Lampoh Raya Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 546 5.55242 95.296418 614221.996264 754410.15531
39 G3-090 Jl. Lampoh Raya Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 547 5.552775 95.296412 614261.266696 754409.337856
40 G3-091 Jl. Lampoh Raya Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 548 5.553114 95.296354 614298.744711 754402.763366
41 G3-002 Jl. Makam Zainal Abidin Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 459 5.554315 95.297659 614432.170786 754546.899114
42 G3-055 Jl. Merpati 1 Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 512 5.552399 95.298999 614220.783753 754696.253682
43 G3-066 Jl. Merpati IV Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 523 5.550998 95.298976 614065.783462 754694.306233
44 G3-069 Jl. Merpati IV Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 526 5.550846 95.298699 614048.848718 754663.667535
45 G3-070 Jl. Merpati IV Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 527 5.550896 95.298376 614054.241127 754627.843209
46 G3-071 Jl. Merpati IV Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 528 5.550507 95.298399 614011.216596 754630.559709
47 G3-073 Jl. Merpati IV Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 530 5.551033 95.299897 614070.051992 754796.379233
48 G3-056 Jl. Merpati Raya Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 513 5.551919 95.298796 614167.594725 754673.958498
49 G3-057 Jl. Merpati Raya Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 514 5.551258 95.29826 614094.238669 754614.829746
50 G3-072 Jl. Merpati Raya Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 529 5.5514 95.29893 614110.236275 754689.034665
51 G3-079 Jl. Merpati Raya Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 536 5.551555 95.299624 614127.682485 754765.894266
52 G3-087 Jl. Nyak Gam Poepoe Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 544 5.551716 95.297178 614144.440888 754494.69926
53 G3-088 Jl. Nyak Gam Poepoe Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 545 5.551676 95.296377 614139.671248 754405.93003
54 G3-053 Jl. Pinggir RTH Lambung Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 510 5.558797 95.297454 614927.918579 754522.249889
55 G3-054 Jl. Pinggir RTH Lambung Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 511 5.558921 95.297947 614941.848887 754576.842254
56 G3-039 Jl. Royani Lamran Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 496 5.554621 95.302797 614468.237389 755116.284947
57 G3-040 Jl. Royani Lamran Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 497 5.55497 95.303408 614507.110477 755183.860535
58 G3-041 Jl. Royani Lamran Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 498 5.554781 95.303061 614486.051896 755145.478953
59 G3-042 Jl. Royani Lamran Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 499 5.554522 95.303573 614457.620008 755202.342838
60 G3-043 Jl. Royani Lamran - Lr.3 Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 500 5.554279 95.30313 614430.54605 755153.34341
61 G3-067 Jl. Rusdi Yunus Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 524 5.550668 95.299169 614029.359168 754715.841053
62 G3-068 Jl. Rusdi Yunus Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 525 5.550338 95.299478 613992.984809 754750.2339
63 G3-074 Jl. Rusdi Yunus Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 531 5.551211 95.300952 614090.1983 754913.244009
64 G3-075 Jl. Rusdi Yunus Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 532 5.550808 95.30065 614045.484896 754879.94213
65 G3-076 Jl. Rusdi Yunus Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 533 5.550694 95.299884 614032.543343 754795.083946
66 G3-077 Jl. Rusdi Yunus Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 534 5.551116 95.300525 614079.504635 754865.954105
67 G3-078 Jl. Rusdi Yunus Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 535 5.551115 95.300525 614079.394007 754865.954535
68 G3-001 Jl. T. Abdussalam Mercury 150 watt 7 Inci 1 Cabang 458 5.553534 95.297074 614345.518322 754482.390805
69 G3-005 Jl. T. Abdussalam Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 462 5.555146 95.297512 614524.039624 754530.248017
70 G3-006 Jl. T. Abdussalam Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 463 5.555122 95.296952 614521.143494 754468.18578
71 G3-007 Jl. T. Abdussalam Mercury 150 watt 4 Inci 1 Cabang 464 5.555724 95.296842 614587.694357 754455.734364
72 G3-008 Jl. T. Abdussalam Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 465 5.556344 95.296514 614656.142688 754419.111317
73 G3-009 Jl. T. Abdussalam Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 466 5.556315 95.296497 614652.927153 754417.239434
74 G3-013 Jl. T. Abdussalam Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 470 5.555461 95.298598 614559.355202 754650.489076
75 G3-014 Jl. T. Abdussalam Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 471 5.555159 95.29864 614525.963521 754655.274346
76 G3-017 JL. Tgk Sabi Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 474 5.555327 95.299626 614544.97388 754764.494256
77 G3-015 Jl. Tgk. Yahya Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 472 5.555195 95.299196 614530.185651 754716.888109
78 G3-016 Jl. Tgk. Yahya Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 473 5.555092 95.299582 614518.957232 754759.718184
79 G3-018 Jl. Tgk. Yahya Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 475 5.555096 95.30064 614519.855731 754876.989484
80 G3-019 Jl. Zaenal Abidin Barat Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 476 5.55445 95.300318 614448.250912 754841.575572
81 G3-020 Jl. Zaenal Abidin Barat Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 477 5.554087 95.29899 614407.520627 754694.530585
82 G3-021 Jl. Zaenal Abidin Barat Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 478 5.554273 95.299105 614428.147044 754707.197705
83 G3-022 Jl. Zaenal Abidin Barat Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 479 5.554021 95.298802 614400.138185 754673.720252
84 G3-023 Jl. Zaenal Abidin Barat Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 480 5.554014 95.298787 614399.357326 754672.060598
85 G3-024 Jl. Zaenal Abidin Barat Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 481 5.553411 95.297962 614332.293217 754580.873261
86 G3-032 Jl. Zaenal Abidin Timur Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 489 5.554923 95.301654 614501.154199 754989.45991
87 G3-033 Jl. Zaenal Abidin Timur Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 490 5.55433 95.301478 614435.475539 754970.206538
88 G3-035 Jl. Zaenal Abidin Timur Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 492 5.553617 95.301352 614356.543027 754956.546956
89 G3-036 Jl. Zaenal Abidin Timur Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 493 5.552337 95.301473 614214.990591 754970.509843
90 G3-037 Jl. Zaenal Abidin Timur Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 494 5.55286 95.301089 614272.683828 754927.720526
91 G3-038 Jl. Zaenal Abidin Timur Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 495 5.553296 95.301358 614321.033837 754957.350135
92 G3-025 Komplek Mesjid Blang Oi Mercury 150 watt 3 Inci 1 Cabang 482 5.553618 95.297745 614355.099873 754556.731144
93 G3-026 Komplek Mesjid Blang Oi Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 483 5.55389 95.297772 614385.202396 754559.607083
94 G3-027 Komplek Mesjid Blang Oi Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 484 5.553472 95.297395 614338.797504 754517.998403
95 G3-028 Komplek Mesjid Blang Oi Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 485 5.553486 95.297321 614340.314454 754509.789922
96 G3-029 Lr. Belibis 6 Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 486 5.554777 95.298779 614483.763345 754670.845872
97 G3-031 Lr. Cot Mancang Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 488 5.555479 95.300848 614562.316138 754899.880253
98 G3-003 Lr. Gurah 1 Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 460 5.554364 95.298016 614437.745263 754586.449379
99 G3-004 Lr. Gurah 1 Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 461 5.554366 95.298267 614438.074591 754614.270376
100 G3-080 Lr. Merpati II Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 537 5.552026 95.300005 614179.952581 754807.923627
101 G3-081 Lr. Merpati II Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 538 5.552297 95.2998 614209.844598 754785.083986
102 G3-010 Lr. Ngoh Tam Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 467 5.555411 95.297256 614553.245916 754501.758141
103 G3-049 Lr. Nyak Mubin Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 506 5.55352 95.299588 614345.051886 754761.059194
104 G3-050 Lr. Nyak Mubin Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 507 5.553536 95.298971 614346.556192 754692.661386
105 G3-051 Lr. Nyak Mubin Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 508 5.553209 95.299311 614310.527128 754730.489008
106 G3-052 Lr. Nyak Mubin Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 509 5.552902 95.299333 614276.573675 754733.059547