• +(0651) 21019
  • lpju@bandaacehkota.go.id
Dimintakan kepada seluruh Geuchik untuk mengecek data survey lampu pada gampong masing-masing, apabila data lampu tidak ada di dalam Aplikasi harap dilaporkan untuk dapat di proses perbaikan lampu pada Gampong anda, Terimakasih.
DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
Data Lampu Gampong Mulia, Kecamatan kuta alam
JUMLAH : 108 LAMPU
NO No.Tiang Lokasi Jenis Bola Lampu Ukuran Tiang Cabang Lampu WAY POINT LAT LONG Y-PROJ X-PROJ
1 A8-061 Jl. Agraria Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 784 5.565246 95.323564 615652.685083 757413.585298
2 A8-078 Jl. Agraria Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 802 5.565347 95.324184 5.565347 95.324184
3 A8-079 Jl. Agraria Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 803 5.565356 95.324193 5.565356 95.324193
4 A8-083 Jl. Agraria Mercury 150 watt 3 Inci 1 Cabang 807 5.565382 95.324471 5.565382 95.324471
5 A8-084 Jl. Agraria Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 808 5.565427 95.324675 5.565427 95.324675
6 A8-085 Jl. Agraria Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 809 5.565548 95.325033 5.565548 95.325033
7 A8-086 Jl. Agraria Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 810 5.565671 95.325437 5.565671 95.325437
8 A8-087 Jl. Agraria Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 811 5.565298 95.325545 5.565298 95.325545
9 A8-088 Jl. Agraria Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 812 5.565217 95.325262 5.565217 95.325262
10 A8-089 Jl. Agraria Mercury 150 watt 3 Inci 1 Cabang 813 5.565835 95.32608 5.565835 95.32608
11 A8-090 Jl. Agraria Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 814 5.565514 95.325965 5.565514 95.325965
12 A8-091 Jl. Agraria Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 815 5.565337 95.326 5.565337 95.326
13 A8-101 Jl. Agraria Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 825 5.565685 95.324692 5.565685 95.324692
14 A8-102 Jl. Agraria Mercury 150 watt 3 Inci 1 Cabang 826 5.565813 95.324667 5.565813 95.324667
15 A8-092 Jl. Bahtera Mercury 150 watt 3 Inci 1 Cabang 816 5.564507 95.326345 5.564507 95.326345
16 A8-093 Jl. Bahtera Mercury 150 watt 3 Inci 1 Cabang 817 5.564939 95.325929 5.564939 95.325929
17 A8-057 Jl. Fakinah LED 60 watt 6 Inci 1 Cabang 780 5.564893 95.322442 615613.14333 757289.37201
18 A8-058 Jl. Fakinah LED 60 watt 6 Inci 1 Cabang 781 5.564967 95.322821 615621.495206 757331.349669
19 A8-032 Jl. Kuta Lampanah LED 60 watt 6 Inci 1 Cabang 755 5.566286 95.321064 615766.65057 757136.023314
20 A8-033 Jl. Kuta Lampanah LED 60 watt 6 Inci 1 Cabang 756 5.566368 95.32078 615775.598484 757104.508079
21 A8-034 Jl. Kuta Lampanah LED 60 watt 6 Inci 1 Cabang 757 5.56656 95.320294 615796.627712 757050.554641
22 A8-035 Jl. Kuta Lampanah LED 60 watt 6 Inci 1 Cabang 758 5.566312 95.320139 615769.123927 757033.481732
23 A8-036 Jl. Kuta Lampanah LED 60 watt 6 Inci 1 Cabang 759 5.566563 95.319556 615796.638132 756968.750879
24 A8-031 Jl. Kuta Lampanah Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 754 5.566312 95.321719 615769.812438 757208.614563
25 A8-037 Jl. Kuta Lampanah Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 760 5.567307 95.320505 615879.360329 757073.617747
26 A8-038 Jl. Kuta Lampanah Mercury 150 watt 3 Inci 1 Cabang 761 5.565946 95.321735 615729.328761 757210.547294
27 A8-039 Jl. Kuta Lampanah Mercury 150 watt 3 Inci 1 Cabang 762 5.565627 95.321714 615694.028575 757208.358352
28 A8-018 Jl. Laksamana LED 60 watt 6 Inci 1 Cabang 741 5.565006 95.319423 615624.329272 756954.685383
29 A8-019 Jl. Laksamana LED 60 watt 6 Inci 1 Cabang 742 5.565006 95.319704 615624.451622 756985.832464
30 A8-020 Jl. Laksamana LED 60 watt 6 Inci 1 Cabang 743 5.565155 95.320723 615641.379315 757098.717465
31 A8-021 Jl. Laksamana LED 60 watt 6 Inci 1 Cabang 744 5.565217 95.32103 615648.372133 757132.719543
32 A8-023 Jl. Laksamana LED 60 watt 6 Inci 1 Cabang 746 5.565373 95.322828 615666.414151 757331.948887
33 A8-040 Jl. Laksamana LED 60 watt 6 Inci 1 Cabang 763 5.565247 95.321688 615651.977771 757205.641715
34 A8-022 Jl. Laksamana Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 745 5.565312 95.322029 615659.317363 757243.411185
35 A8-024 Jl. Malahayati Mercury 150 watt 3 Inci 1 Cabang 747 5.56582 95.323139 615716.001517 757366.226767
36 A8-025 Jl. Malahayati Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 748 5.566442 95.323049 615784.774311 757355.980059
37 A8-026 Jl. Malahayati Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 749 5.566794 95.323092 615823.734933 757360.593093
38 A8-104 Jl. Mutiara Mercury 150 watt 3 Inci 1 Cabang 828 5.565496 95.328547 5.565496 95.328547
39 A8-080 Jl. Panjou Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 804 5.564976 95.324447 5.564976 95.324447
40 A8-081 Jl. Panjou Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 805 5.564984 95.324726 5.564984 95.324726
41 A8-082 Jl. Panjou Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 806 5.564686 95.324822 5.564686 95.324822
42 A8-068 Jl. Pelangi Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 792 5.563232 95.325094 615430.542931 757584.053854
43 A8-069 Jl. Pelangi Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 793 5.563345 95.32536 615443.160239 757613.48927
44 A8-070 Jl. Pelangi Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 794 5.56347 95.325611 615457.098585 757641.256786
45 A8-071 Jl. Pelangi Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 795 5.563603 95.325965 615471.966951 757680.437787
46 A8-072 Jl. Pelangi Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 796 5.563904 95.326696 615505.585889 757761.333931
47 A8-073 Jl. Pelangi Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 797 5.564052 95.327037 615522.108131 757799.067385
48 A8-074 Jl. Pelangi Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 798 5.564387 95.32785 615559.524537 757889.037877
49 A8-075 Jl. Pelangi Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 799 5.564581 95.328412 615581.232473 757951.247856
50 A8-076 Jl. Pelangi Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 800 5.564772 95.328895 615602.574058 758004.702411
51 A8-108 Jl. Pocut Baren Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 832 5.562005 95.324475 5.562005 95.324475
52 A8-041 Jl. Pocut Murah Insen LED 60 watt 7 Inci 1 Cabang 764 5.56481 95.321774 615603.669857 757215.364373
53 A8-042 Jl. Pocut Murah Insen LED 60 watt 3 Inci 1 Cabang 765 5.564312 95.321861 615548.613933 757225.224407
54 A8-043 Jl. Pocut Murah Insen LED 60 watt 3 Inci 1 Cabang 766 5.563814 95.321909 615493.541009 757230.761518
55 A8-044 Jl. Pocut Murah Insen LED 60 watt 3 Inci 1 Cabang 767 5.563372 95.321977 615444.67209 757238.491148
56 A8-045 Jl. Pocut Murah Insen LED 60 watt 3 Inci 1 Cabang 768 5.561673 95.322112 615256.770182 757254.193933
57 A8-046 Jl. Pocut Murah Insen LED 60 watt 3 Inci 1 Cabang 769 5.563054 95.322007 615409.504756 757241.954769
58 A8-047 Jl. Pocut Murah Insen Mercury 150 watt 3 Inci 1 Cabang 770 5.563135 95.322216 615418.556873 757265.085992
59 A8-001 Jl. Sisingamangaraja Mercury 150 watt 7 Inci 1 Cabang 724 5.564889 95.31888 615611.149181 756894.548099
60 A8-002 Jl. Sisingamangaraja Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 725 5.565836 95.318826 615715.892258 756888.151109
61 A8-003 Jl. Sisingamangaraja Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 726 5.566531 95.318579 615792.672553 756860.470808
62 A8-004 Jl. Sisingamangaraja Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 727 5.566904 95.319011 615834.125623 756908.193033
63 A8-005 Jl. Sisingamangaraja Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 728 5.567442 95.319215 615893.733402 756930.571215
64 A8-007 Jl. Sisingamangaraja Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 730 5.567753 95.319586 615928.300938 756971.55884
65 A8-008 Jl. Sisingamangaraja Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 731 5.568288 95.319145 615987.295897 756922.444423
66 A8-009 Jl. Sisingamangaraja Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 732 5.568431 95.320322 616003.628812 757052.84455
67 A8-048 Jl. T. Panglima Polim LED 60 watt 6 Inci 1 Cabang 771 5.563321 95.320894 615438.558161 757118.469098
68 A8-054 Jl. T. Panglima Polim LED 60 watt 6 Inci 1 Cabang 777 5.563806 95.320831 615492.186331 757111.275091
69 A8-055 Jl. T. Panglima Polim LED 60 watt 6 Inci 1 Cabang 778 5.564171 95.320803 615532.554129 757108.012785
70 A8-056 Jl. T. Panglima Polim LED 60 watt 6 Inci 1 Cabang 779 5.564686 95.320753 615589.506859 757102.246692
71 A8-049 Jl. T. Panglima Polim Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 772 5.562358 95.32101 615332.071869 757131.745605
72 A8-050 Jl. T. Panglima Polim Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 773 5.562049 95.321054 615297.906319 757136.757056
73 A8-051 Jl. T. Panglima Polim Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 774 5.562602 95.321439 615359.252465 757179.19175
74 A8-059 Jl. Tgk. Chik Tanoh Abee LED 60 watt 6 Inci 1 Cabang 782 5.564342 95.322863 615552.369594 757336.277091
75 A8-015 Jl. Tgk. Chik Tanoh Abee Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 738 5.562391 95.322997 615336.58833 757351.979052
76 A8-010 Jl. Tgk. Di Blang Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 733 5.567479 95.321089 615898.643233 757138.275446
77 A8-062 Jl. Tgk. Hasyim Banta Muda LED 60 watt 6 Inci 1 Cabang 785 5.56449 95.323615 615569.070793 757419.567442
78 A8-011 Jl. Tgk. Hasyim Banta Muda Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 734 5.566828 95.323417 615827.638143 757396.602475
79 A8-012 Jl. Tgk. Hasyim Banta Muda Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 735 5.566344 95.323435 615774.100916 757398.808404
80 A8-013 Jl. Tgk. Hasyim Banta Muda Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 736 5.566056 95.323428 615742.236328 757398.157889
81 A8-014 Jl. Tgk. Hasyim Banta Muda Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 737 5.5625 95.323533 615348.880679 757411.344267
82 A8-063 Jl. Tgk. Hasyim Banta Muda Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 787 5.563622 95.323706 615473.083344 757430.032074
83 A8-064 Jl. Tgk. Hasyim Banta Muda Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 788 5.56277 95.323829 615378.879926 757444.036736
84 A8-065 Jl. Tgk. Hasyim Banta Muda Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 789 5.562493 95.323877 615348.256249 757449.477819
85 A8-066 Jl. Tgk. Hasyim Banta Muda Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 790 5.562205 95.323956 615316.429152 757458.359869
86 A8-060 Jl. Tgk. Malem Muda LED 60 watt 6 Inci 1 Cabang 783 5.564356 95.32247 615553.747093 757292.709281
87 A8-030 Jl. U Blang LED 60 watt 6 Inci 1 Cabang 753 5.566076 95.321703 615743.696738 757206.94374
88 A8-027 Jl. U Blang Mercury 150 watt 3 Inci 1 Cabang 750 5.566454 95.322758 615785.974955 757323.719321
89 A8-028 Jl. U Blang Mercury 150 watt 3 Inci 1 Cabang 751 5.566414 95.322484 615781.430254 757293.365565
90 A8-029 Jl. U Blang Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 752 5.566186 95.321969 615755.982016 757236.380296
91 A8-052 Lr. Aneuk Galong Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 775 5.56229 95.32142 615324.727579 757177.22134
92 A8-053 Lr. Aneuk Galong Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 776 5.562013 95.321385 615294.067781 757173.462197
93 A8-094 Lr. Emas Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 818 5.564536 95.327097 5.564536 95.327097
94 A8-095 Lr. Intan Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 819 5.565915 95.327092 5.565915 95.327092
95 A8-096 Lr. Intan Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 820 5.565989 95.327378 5.565989 95.327378
96 A8-097 Lr. Intan Mercury 150 watt 6 Inci 2 Cabang 821 5.566104 95.327064 5.566104 95.327064
97 A8-098 Lr. Intan Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 822 5.566301 95.326971 5.566301 95.326971
98 A8-099 Lr. Intan Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 823 5.566516 95.326908 5.566516 95.326908
99 A8-100 Lr. Intan Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 824 5.566721 95.327483 5.566721 95.327483
100 A8-016 Lr. Keluarga Mercury 150 watt 3 Inci 1 Cabang 739 5.563522 95.32021 615460.496948 757042.564388
101 A8-017 Lr. Keluarga Mercury 150 watt 3 Inci 1 Cabang 740 5.564057 95.320189 615519.674892 757040.004157
102 A8-067 Lr. KNDI Mercury 150 watt 3 Inci 1 Cabang 791 5.562202 95.324492 615316.330994 757517.773876
103 A8-006 Lr. Nelayan Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 729 5.56755 95.318989 615905.583015 756905.473707
104 A8-103 Lr. Permata Mercury 150 watt 3 Inci 1 Cabang 827 5.56714 95.328968 5.56714 95.328968
105 A8-077 Lr. T. Dileupu Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 801 5.565351 95.319361 5.565351 95.319361
106 A8-105 Poll DLH3k Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 829 5.56205 95.323963 5.56205 95.323963
107 A8-106 Poll DLH3k Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 830 5.562063 95.324242 5.562063 95.324242
108 A8-107 Poll DLH3k Mercury 150 watt 6 Inci 1 Cabang 831 5.562202 95.324213 5.562202 95.324213